Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

Mica
Mica
8931 b7b5
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
Sponsored post
feedback2020-admin

June 25 2015

Mica
2152 c745

June 24 2015

Mica
9167 ed3d 500
Reposted fromSkadii Skadii viaokruszek-13 okruszek-13

June 20 2015

Mica
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama

June 07 2015

Mica
2005 a33e 500
przykre, kurcze, że aż tak wielu z nas tak miało
Reposted frommeowl meowl viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa

May 27 2015

May 26 2015

Mica
0784 a88c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc

May 25 2015

Mica
2294 ef1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca
Mica

May 22 2015

Mica
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viasummerkiss summerkiss

April 06 2015

Mica
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaprecelka precelka

March 16 2015

Mica
9390 8f24
Reposted fromtooskaa tooskaa viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa

March 08 2015

Mica

Odpuściłam, bo nie jestem taka, aby nalegać.

— :)
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viascorpix scorpix

March 05 2015

Mica
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje viatworcze tworcze

February 24 2015

Mica
Mica
8021 5576
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianatlja natlja

February 21 2015

Mica
Mica
5459 8bd7
Reposted fromscorpix scorpix

February 19 2015

Mica
8698 7556
Reposted frompesy pesy viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...